Mobil-topp

bygg

Vi har under åren åtagit oss byggprojekt som att bygga hus i lösvirke till mindre renoveringar. Vår starkaste sida är allt som har med trä att göra, men vi gör även mindre mur- och betongjobb om det erfordras för att bygget skall löpa på. Eftersom vi har tillgång till snickarverkstan har vi möjlighet att tillverka anpassade inredningsdetaljer
 

ekologiskt byggande

På en studieresa till England har vi skaffat oss kunskap om hampa som isoleringsmaterial vilket är ganska nytt för svenska förhållanden. Hampan är ett nytt bygg/isoleringsmaterial för Sverige och den är i utvecklingsstadiet. Vi har varit delaktiga i ett projekt där väggarna är byggda med hampa, hela konstruktionen på huset har ett miljöanpassat tankesätt.

Vi håller även på med lerputsning av väggar, det ger en vägg som har god kapacitet att ta vara på ångtrycket (fukten) som blir i en bostad.